Home

Kiek is het buro van Tijmen Hordijk.
Kiek geeft een andere kijk op stad en landschap.  Noordelijk nuchter aan de ene kant, inspirerend en verrassend aan de andere. De kern van Kiek is het leveren van een waardevolle bijdrage aan de omgeving, in het bijzonder van Noord-Nederland.

Over Kiek

Kiek houdt zich bezig met stad en dorp, landschap en cultuur. Kiek is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen mensen en hun (ruimtelijke) omgeving.

Kiek is nieuw, maar heeft ruim 15 jaar ervaring in projecten en processen op het snijvlak van ‘mensen en stenen’.

Waarvoor kunt u Kiek vragen?

  • Tekst en communicatie
  • Onderzoek
  • Project- en procesleiding
  • Presentaties, gespreksleiding en excursies
  • Creatieve ideeën (en het uitvoeren daarvan)

Kiek is altijd oprecht, geïnteresseerd en – als het even kan – net een beetje anders.

 

Over Tijmen

Ik ben opgeleid als architectuur- en stedenbouwhistoricus, maar ik werk liever met mensen dan met stenen, en kijk meer naar de toekomst dan naar het verleden.

Eerder werkte ik als adviseur dorps- en wijkvernieuwing bij KAW. Het samenwerken met bewoners aan de verbetering van dorpen en wijken heeft mij gesterkt in wat ik vind en voel: een buurt, wijk of dorp wordt niet mooi (of lelijk) door hoe het eruit ziet, maar door de mensen die er wonen en hoe ze samenleven. De rol die ik daarin speel? Luisteren, prikkelen, inzicht geven, belangen bij elkaar brengen, plannen concreet maken en naar uitvoering brengen.

Wat mij drijft is mijn wil om andere mensen vooruit te helpen, en daar een goede omgeving voor te creëren. Om mensen te inspireren en om zich heen te laten kijken. Om samen te zorgen voor een levend(ig)e ruimte. Niet per se mooi, ook niet per se lelijk, maar eigen en daarmee belangrijk en bijzonder.

Contact

buro Kiek
Akerkhof 16 (De Makerij)
9711 JB Groningen
06 – 15 15 59 14
tijmen@burokiek.nl

Postadres:
Gratamastraat 25
9714 HN Groningen