Home

Kiek is het buro van Tijmen Hordijk.
Ik begeleid projecten en programma’s die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en aan de samenleving in Noord-Nederland. Kiek is noordelijk nuchter aan de ene kant, inspirerend en verrassend aan de andere.

De mooie dorpsportretten op deze site zijn gemaakt door Henk Veenstra.

Over Kiek

Kiek houdt zich bezig met vernieuwing van wijk en dorp, zowel ruimtelijk als sociaal. Kiek is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen mensen en hun (ruimtelijke) omgeving.

Ik startte buro Kiek in 2017, maar ik heb inmiddels twintig jaar ervaring in projecten en processen op het snijvlak van ‘mensen en stenen’. Als docent, als coach, als projectleider en als adviseur.

Waarvoor kunt u Kiek vragen?

  • Tekst en communicatie
  • Onderzoek
  • Project- en procesleiding
  • Presentaties, gespreksleiding en excursies
  • Creatieve ideeën (en het uitvoeren daarvan)

Kiek is altijd oprecht, geïnteresseerd en – als het even kan – net een beetje anders.

 

Over Tijmen

Ik ben opgeleid als architectuur- en stedenbouwhistoricus, maar ik werk liever met mensen dan met stenen, en kijk meer naar de toekomst dan naar het verleden.

Eerder werkte ik als adviseur dorps- en wijkvernieuwing bij KAW. Het samenwerken met bewoners aan de verbetering van dorpen en wijken heeft mij gesterkt in wat ik vind en voel: een buurt, wijk of dorp wordt niet mooi (of lelijk) door hoe het eruit ziet, maar door de mensen die er wonen en hoe ze samenleven.

Wat mij drijft is mijn wil om andere mensen vooruit te helpen en daar een goede omgeving voor te creëren. Om mensen te inspireren en om zich heen te laten kijken. Om samen te zorgen voor een levend(ig)e ruimte en een bewuste en plezierige samenleving.

De rol die ik daarin speel? Luisteren, prikkelen, inzicht geven, belangen bij elkaar brengen, plannen concreet maken en naar uitvoering brengen.

 

Contact

buro Kiek
Gratamastraat 25
9714 HN Groningen
06 – 15 15 59 14
tijmen@burokiek.nl